Friday, November 16, 2012

ATOM - TEORI SUDAH LAMA DIKHABARKAN, TAPI...


Pada zaman dahulu, teori atominisme yang telah diketengahkan oleh seorang Greek bernama Democritus pada 2300 tahun dahulu telah dipakai oleh manusia. Mereka percaya unit paling kecil adalah atom. Walaubagaimanapun saintis pada abad ke-20 melalui hasil kajian mereka mengatakan zarah atom kini boleh lagi dipecah-pecahkan dan dibahagikan, Sebagai contohnya teknologi nuklear yang telah dibangunkan pada abad ini. Namun pada zaman Rasullullah, ilmu berkenaan perkara ini belum berkembang dan dipelajari di tanah arab. Oleh itu, benda yang paling kecil diketahui oleh umat di tanah arab pada ketika itu adalah biji sawi. Seperti di dalam firman Allah di dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8..

(7).  Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar bijih sawi, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (8).  Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar bijih sawi, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.